TOP
Japanese
Organization

The Genetics Society of Japan Officers for 2021 and 2022

President Hiroshi Iwasaki
Council Members
(National Constituency)
Tetsu Kinoshita
Asato Kuroiwa
Takehiko Kobayashi
Hironori Niki
Eiji Nitasaka
Yoko Satta
Takashi Sado
Miki Shinohara
Toshiyuki Takano
Koichiro Tamura
(Hokkaido area) Akira Kanazawa
Tomohiko Kubo
(Tohoku area) Yasukazu Daigaku
Kaoru Yoshiyama
(Kanto area) Yoichi Gondo
Kyoichi Sawamura
(Tokyo area) Rumi Kondo
Aya Takahashi
(Chubu area) Akihiko Koga
Yutaka Sato
(Kansai area) Kaoru Sugasawa
Yoshiyuki Seki
(Chugoku/Shikoku area) Wakana Tanaka
Yuta Chigi
(Kyushu area) Keiichiro Ishiguro
Kosuke Teshima
Accounting Audit Junko Kanoh
Masato Kanemaki
Domestic General Secretary Kenichi Nonomura
Tatsumi Hirata
Secretary for External Affairs Takashi Hishida
Treasurer Jun Kitano
Editorial Secretary Hiroyuki Araki
Hiroshi Masuya
Secretary for Planning and Meetings Masaya Oki
Jeff Farcett
Yusaku Nakabeppu
Future Planning Secretary Kimi Araki
Mariko Sasaki
Hidetoshi Sase
Michihiko Sugimoto
Yasuto Murayama
Gender Equality Promotion Officer Kenji Ichiyanagi
Mizuki Ohno
Public Relations, Website Editor Toshinori Endo
Shin-ya Miyagishima
Genetics Promotion and Education Masato Nikaido
Koji Murai
Senior Activist Toshimichi Ikemura
Hisaji Maki